კონფერენციები

2018 წელი  30 ივნისი

ქეთევან შაშიაშვილი „ერეკლე II და ევროპული გზა”

 

ნაწილი 1

 

ნაწილი 2

 

ნაწილი 3